Toneelvertalingen

Aischylos (één trilogie)
Het verhaal van Orestes: Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten, Amsterdam 1995,
5e druk in Perpetuareeks, 2012
ook opgenomen in Aischylos, Sofokles, Euripides: Eén familie, acht tragedies
Aischylos, Sofokles, Euripides: Eén familie, acht tragedies

Ifigeneia in Aulis (Euripides), Het verhaal van Orestes (Aischylos), Elektra (Sofokles), Elektra, Orestes, Ifigeneia op de Krim (Euripides), Amsterdam 1999, 3e druk 2007
Euripides (alle achttien stukken)

Alkestis, Den Haag 1988
Alkestis, Medea, Baarn 1989
Bakchanten, Amsterdam 1998
Bakchanten, Amsterdam 1999
Elektra, Orestes, Amsterdam 1997, zie ook Eén familie, acht tragedies
Hekabe, Trojaanse vrouwen, Amsterdam 1996
Medea, Amsterdam 1985, 4e druk Amsterdam 2005
Medea, Bakchanten, Amsterdam 2010 Perpetua-reeks, 2e druk 2019

Medea

Verzameld werk I: Alkestis, Medea, De kinderen van Herakles, Hippolytos, Andromache, Hekabe, Amsterdam 2001
Verzameld werk II: Smekende moeders, Elektra, Herakles' waanzin, Trojaanse vrouwen, Ifigeneia op de Krim, Ion, Amsterdam 2002, zie voor Elektra en Ifigeneia op de Krim ook Eén familie, acht tragedies
Verzameld werk III: Helena, Oidipous' zonen, Orestes, Ifigeneia in Aulis, Bakchanten, Cykloop, Amsterdam 2003, zie voor Orestes en Ifigeneia in Aulis ook Eén familie, acht tragedies
Sofokles (vijf tragedies)
Aias, Amsterdam 1998, met C.M.J. Sicking
Antigone, zie Oidipous, Antigone
Elektra, Amsterdam 1992, 3e druk 1993, zie ook Eén familie, acht tragedies
Elektra, Filoktetes, Amsterdam 1992
Filoktetes, Amsterdam 1991
Oidipous, Amsterdam 2004
Oidipous, Antigone, Amsterdam 2008 Perpetua-reeks, 2e druk 2010, 4e druk paperback 2014, 5e druk 2016
Vijf tragedies: Oidipous, Antigone, Aias, Filoktetes, Elektra, Amsterdam 2020